Onze klanten waarderen ons zeer goed De reisspecialist van Montenegro voor België & Nederland
Heeft u hulp nodig? +31 (0) 251 343 011
Garanties van Montenegro Reizen met ANVR en SGR

Privacy Verklaring

Montenegro Reizen (Novi Travel b.v.), gevestigd aan Oude Parklaan 111 te Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Novi Travel b.v.
kantoor 1.12
Oude Parklaan 111
1901ZZ CASTRICUM
+31 251 343 011
https://www.albaniereizen.nl/
Dunja Meijer is de functionaris gegevensbescherming van Montenegro Reizen. Zij is te bereiken via info@albaniereizen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Albanie Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onzediensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Leeftijd kinderen (indien deze onder de 18 jaar zijn)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Een aanvraag voor een reis wordt opgeslagen in ons reis beheer systeem (GRIP). Voor de juiste verwerking van de boekingen / reizen inclusief autohuur hebben wij meer informatie nodig van onze klant. Het gaat hier om de volgende informatie:
Van alle deelnemers aan een reis:

 • Exacte voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens indien afwijken van hoofdboeker

Deelnemers worden ook de mogelijkheid geboden om gegevens door te geven van een “thuisblijver”, een contactpersoon in geval van nood.
Voor het juist verwerken van een overeenkomst voor autohuur, vragen wij van de bestuurders nog de volgende aanvullende informatie:

 • Paspoort:
  • Nummer
  • Datum en plaats van uitgifte
 • Rijbewijs:
  • Nummer
  • Datum en plaats van uitgifte

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@albaniereizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Albanie Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen en/of nieuws
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U een passend voorstel te sturen naar aanleiding van uw aanvraag
 • U te informeren over wijzigingen in jouw aanvraag
 • Inplannen en uitvoeren van geboekte reis
 • After sales; contact opnemen bij terugkomst na een reis

Geautomatiseerde besluitvorming
Albanie Reizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluitenover zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Albanie Reizen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief informatie: deze gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden.
 • Offerte aanvragen via de website: wij slaan uw NAW gegevens maximaal 10 jaar op, zodat wij u herkennen als klant ook als u na langere tijd weer een reis bij ons boekt. Reizen die u heeft geboekt bewaren wij niet langer dan 5 jaar.
 • Google Analytics: de informatie wordt 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Albanie Reizen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.De gegevens die Albanie Reizen ontvangt worden beheerd / opgeslagen d.m.v.: Drupal
De aanvragen via onze website worden opgeslagen in het Drupal CMS systeem en in GRIP.
Kopie van gegevens worden opgeslagen in een Microsoft Onedrive cloudomgeving.

Autoverhuur:
De klantgegevens (naam, adres, geboortedatum, rijbewijsnummer, datum en plaats uitgifte rijbewijs, paspoortnummer, datum en plaats van uitgifte paspoort, worden gedeeld met de auto verhuurmaatschappij om de auto te kunnen huren in het land van bestemming.

(Hotel)accommodatie(s):
De klantgegevens (naam, geboortedatum) worden gedeeld met de (hotel)accommodatie(s) welke binnen de reis worden aangedaan, zodat de (hotel)accommodatie weet welke gast(en) zij kunnen verwachten en de juiste personen worden aangemeld als toerist bij de lokale instanties en de juiste toeristenbelasting wordt berekend.

Leaseweb:
De website en e-mail van Albanie Reizen worden gehost bij Leaseweb. Alle gegevens die jij tijdens jouw bezoek achterlaat, zoals offerte aanvragen of e-mails, worden opgeslagen op de servers van Leaseweb.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Albanie Reizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Albanie Reizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies (meer) opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen vanuw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorAlbanie Reizen, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Albaniereizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Albanie Reizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Albanie Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op 0251343011 of via info@albaniereizen.nl

Nieuwsbrief:
Een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op hetgebied van onze diensten, aanbod en aanverwante zaken behoort tot de mogelijkheden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestandHet abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden.
verstrekt.

Privacy beleid van derden:
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Albanie Reizen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website raad gepleegd te worden.

Klacht indienen:
Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Albanie Reizen niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de functionaris Gegevensbescherming van Albanie Reizen.

"Kun jij kiezen tussen nationale parken, oude steden, kust en de zee? Zie alles met onze fly drive vakanties"

Bekijk alle Fly & Drives